Het ligt voor de hand je mensen bij elkaar te roepen in geval van onduidelijkheid of onenigheid. Toch pakt dat niet altijd uit zoals je verwacht.

In deze video vertel ik je wat er kan gebeuren en wat je kunt doen om dat te voorkomen.