Er is veel aandacht voor optimalisatie van de klantbeleving. De gemakkelijkste manier om klanten tevreden te stellen en langdurig aan je te binden, is goed inspelen op hun behoeften. Niet alleen door een goed werkend product of goed uitgevoerde dienst te leveren, maar ook door alle contactmomenten tussen je organisatie en die klant zo prettig en effectief mogelijk te laten verlopen.

Focus op die binding met je klant is logisch. Zij betalen uiteindelijk de boterham van iedereen die werkzaam is in je organisatie. Zonder klanten ben je nergens.

Maar er is nog een groep mensen, zonder wie je nergens bent. Dat zijn je medewerkers.

Binding met hen is daarom minstens zo belangrijk!

Natuurlijk gaat dat over waardering en beloning, maar er is meer. Je medewerkers zijn namelijk jouw en elkaars INTERNE KLANTEN. Met allemaal hun eigen behoeften en wensen. Daar structureel en consistent optimaal aan voldoen, is voor jou een unieke kans ook hen langdurig aan je te binden.

Dat gaat echter niet vanzelf. Voor je het weet is iedereen volledig op die externe klant gericht en nemen jullie elkaar voor lief. Met als risico dat die interne klant zich tekort voelt gedaan.

Aan jou de taak hiernaar te handelen én ook je mensen ervan te doordringen. Zodat ze ook elkaar als klant gaan zien en met dezelfde zorgvuldigheid en aandacht een vraag van een collega beantwoorden als de vraag van die externe klant.

Behandelen jij en je medewerkers elkaar al als interne klant?

A: Nog niet genoeg

B: Jazeker

Je kunt je antwoord geven op deze post op LinkedIn:

https://www.linkedin.com/posts/kittyleemreize_team-leiderschap-samenwerken-activity-6923224084273102848-0-sv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

 #team #leiderschap #samenwerken