Als leider denk je vaak het voortouw te moeten nemen. Het voelt zwak wanneer je toegeeft aan de wensen van je medewerkers.

Maar dat is onzin! Je bent juist zeer krachtig als je laat zien dat je het teambelang boven je eigen belang stelt. Als je in staat bent je ego thuis te laten.

 

Eens?