Overal wordt het belang van leiderschap benadrukt. En terecht. Als je medewerkers optimaal wilt laten functioneren én langdurig aan je wilt binden, is goed leiderschap cruciaal. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Ook ik heb het vaak over goed leiderschap in mijn berichten. En met een reden. Ik zie te vaak dat mensen die hetzelfde doel hebben, toch tegenover elkaar komen te staan. Ze hebben verschillende ideeën over hoe zaken aan te vliegen, waar prioriteit aan te geven of hebben simpelweg niet dezelfde verwachtingen. Dan gaat het mis in communicatie, samenwerking en uiteindelijk vertrouwen.

Dit vraagt om goed leiderschap. Vooral het stuk dat gaat over communiceren met je mensen, snappen welke dynamiek er speelt in je team en hoe de interactie is tussen jou en je medewerkers. Ook wel soft skills genoemd.

???? ??? ??? ?? ?? ??? ????

Het is geweldig als de neuzen dezelfde kant op staan, de sfeer goed is en iedereen weet wat ie van de ander als persoon kan verwachten. Dan kun je samen mooie dingen neerzetten en de grootste doelen bereiken. Maar dan moet iedereen ook gefaciliteerd worden om zijn werk optimaal uit te voeren.

En dat gaat nog wel eens mis.

Want kúnnen die enthousiaste, betrokken en bevlogen mensen hun werk ook goed doen? Of lopen ze tegen knelpunten aan in de uitvoering van hun taken?

Helaas zie ik dat ook vaak. Iemand is lekker aan het werk en krijgt vervolgens gedoe met een collega die vindt dat híj dat werk zou moeten doen. Of een medewerkster die gefrustreerd raakt van een systeem dat haar dwingt te werken in een andere volgorde dan voor haar praktisch is.

Dit vraagt om een goede inrichting van je organisatie. Is duidelijk wie wat moet doen? Verlopen de processen logisch? Is de digitale ondersteuning optimaal?

Dit is belangrijk. Er is namelijk niets zo demotiverend als enthousiast aan iets beginnen om dan te ontdekken dat je niet alle informatie of tools hebt om het goed te kúnnen doen. Je probeert het dan misschien nog één of twee keer, maar daarna haak je af of doe je nog het hoognodige. Heel jammer voor de medewerker én voor de organisatie.

??? ??? ?????? ???????????

Het gaat hier over ‘zakelijke’ dingen als processen en systemen, maar ook dit is de verantwoordelijkheid van de leider. En ook dit kun je niet zonder je mensen. Want denken vanuit de doelen en strategie geeft richting aan processen en systemen, maar voor de details is de input van je mensen cruciaal. Want wat is een optimaal en werkbaar werkproces? Welke volgorde van werkzaamheden is logisch? En wat moet een systeem doen om echt ondersteunend te zijn? Die vragen kunnen alleen je medewerkers beantwoorden.

Wil je je mensen én je organisatie laten floreren, dan zul je beide onderdelen van leiderschap in moeten zetten. Ik kan je hierbij helpen.

Meer weten? Neem dan contact met me op.

#team #leiderschap #samenwerken