Privacyverklaring 

Ik neem de bescherming van persoonsgegeven serieus en ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik dat doe. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Kitty Leemreize, juni 2018

 

Bescherming persoonsgegevens 

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over mij

 Qlaver4.nl wordt beheerd door Kitty Leemreize.

Mijn gegevens zijn:
Qlaver4
Goorsestraat 10
7496 AD Hengevelde
KvK: 56738196

 

Welke gegevens verzamel ik

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn periodieke update met inhoudelijke informatie en tips (nieuwsbrief), een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld, een sessie of traject hebt aangevraagd of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Website
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• KvK nummer
• IP-adres
• Btw nummer

Met welk doel gebruik ik je persoonsgegevens?

Ik verzamel je gegevens voor de volgende doeleinden:

Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van periodieke updates met inhoudelijke informatie en tips (nieuwsbrieven) die soms ook commerciële aanbiedingen bevatten. Dit doe ik alleen met de gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis diensten en producten, niet met gegevens die via mijn contactformulieren binnengekomen zijn.
Je voornaam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer die je invult bij een contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Aan wie geef ik jouw gegevens door?

Ik gebruik je gegevens alleen voor mijn eigen zakelijke activiteiten, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen. Ik maak gebruik van de volgende leveranciers:

• Om je de Core Values Index™ te kunnen laten invullen, deel ik je naam en e-mailadres met Taylor Protocols, Inc. in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacy beleid van Taylor Protocols, Inc. vind je hier: https://www.taylorprotocols.com/files/TP_PrivacyPolicyv2_0_1.pdf
• Hostingprovider PCExtreme voor het hosten van mijn website. De hostingprovider host je gegevens in Nederland. Meer informatie over het privacy beleid van PCExtreme vind je hier: https://www.pcextreme.nl/policies/privacy-policy
• ICT-leverancier. Ariane ICT maakt een online backup van de gegevens op mijn laptop. Meer informatie over het privacy beleid van Ariane ICT vind je hier:
• E-mailsysteem: Je persoonsgegevens sla ik op in het e-mailsysteem dat ik gebruik en dit gaat via de servers van ActiveCampaign. Deze zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacy beleid van ActiveCampaign vind je hier: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/
• Factureringsprogramma: voor het genereren en versturen van facturen sla ik je persoonsgegevens op in het factureringssysteem Digitale Factuur. Meer informatie over het privacy beleid van Digitale Factuur vind je hier: https://f12.ams3.digitaloceanspaces.com/Privacy%20Statement%20DF.pdf
• Mijn boekhouder. De gegevens die op je factuur staan moet ik doorgeven aan mijn boekhouder.
• Samenwerkingspartners. Voor eventuele samenwerkingspartners kan het soms noodzakelijk zijn om bij gegevens van klanten te kunnen. Zij zijn verplicht de privacy van jouw gegevens te respecteren.

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je je op ieder moment en heel gemakkelijk weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met me op te nemen.
Eens per maand verwijder ik e-mailadressen uit mijn bestand en ik zal je gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen (Belastingdienst). Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij geen verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Ik neem alle redelijke stappen om te garanderen dat persoonsgegevens: 

• eerlijk en rechtmatig door mij worden verkregen en verwerkt voor de gerechtvaardigde zakelijke doeleinden
• relevant zijn en ik zal niet meer bekendmaken dan noodzakelijk voor de gerechtvaardigde zakelijke doeleinden
• nauwkeurig up-to-date worden gehouden om de volledigheid en kwaliteit van de gegevens te
• waarborgen
• niet langer in de databases van Qlaver4 worden opgeslagen dan strikt noodzakelijk is om aan het betreffende doeleinde te kunnen voldoen (tenzij Qlaver4 gehouden is een wettelijke verplichting na te komen)
De digitale administratie en documenten van opdrachtgevers zijn aanwezig op een afgeschermde laptop.

Jouw rechten

• Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
• Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
• Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
• Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
• Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via kitty@qlaver4.webwinkelvisietest.nl . Indien het verzoek afkomstig is van een werknemer van een opdrachtgever, zal ik dit verzoek doorsturen aan de opdrachtgever waarna hij het verzoek verder zal afhandelen. Ik zal de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Kitty Leemreize, juni 2018