Team on target

Home A Team on target

Voor jou is het glashelder hoe je je bedrijfsdoel kunt bereiken, maar je team pakt het niet op zoals je had verwacht. Terwijl je wel gelooft dat ze het kunnen. En daar baal je van.

Je herkent dit:

Keer op keer geeft je medewerker zijn commitment af en belooft ie vol overtuiging dat hij zijn taken oppakt. Toch zie je dit niet terug in zijn daden. Dit frustreert je, want als mens is het een prima kerel.

Tijdens het werkoverleg worden geen vragen gesteld en is iedereen het eens met de gemaakte afspraken. Drie weken later krijg je echter te horen ‘Daar hebben we het niet over gehad’ en blijken er toch obstakels. Je denkt bij jezelf ‘Breng het dan in, daar is die meeting voor’.

Er is besloten om met het hele team op dezelfde manier te werken. Logisch, en praktisch, en je hele team heeft er ja op gezegd… maar toch worden de oude templates weer gebruikt, bloeden nieuwe overlegstructuren dood en is je team daarop niet aanspreekbaar. Hoe krijg je ze zo ver dat ze wél op de nieuwe manier gaan werken? Je realiseert je echt wel dat jij iets over het hoofd ziet, dat je het anders zou moeten aanpakken – je ziet alleen niet hóe.

Je beseft dat je je mensen goed betaalt. Maar het zijn individuele spelers die samen nog geen team vormen, waardoor er nog geen sprake is van een ROI. En je vraagt je af: 'Wat doe ik fout?’

Je wilt groeien en innoveren, maar iedereen is te druk met de dagelijkse operatie om dit echt van de grond te krijgen. Je vraagt je dagelijks af hoe je dit verandert omdat je bang bent dat de continuïteit van je bedrijf in gevaar komt.

Dagelijks zie, hoor en voel je het onderlinge gepraat in je organisatie. Hoe krijg je weer alle neuzen dezelfde kant op zodat ze samen verder gaan bouwen?

Maar je wilt dit:

A

Je weet wat je kunt doen om de verantwoordelijkheid voor constructief samenwerken neer te leggen waar deze hoort: bij je mensen zelf.

A

Je bent bereid goed te investeren in je mensen, maar dan moeten ze ook echt de beloofde waarde toevoegen. Je bent immers geen liefdadigheidsinstelling maar wilt rendement op je investering

A

Je wilt dat die topper uit het sollicitatiegesprek zijn belofte waarmaakt en niet een middenmoter blijkt te zijn. Zodat je niet opnieuw tijd, geld en energie moet stoppen in het zoeken en inwerken van de volgende

A

Je wilt je volledig kunnen richten op het laten groeien en bloeien van de zaak en daarbij kunnen vertrouwen op een goed lopende organisatie waarin ieder zijn verantwoordelijkheid pakt.

A

Je wilt snappen wat je kunt doen om iedereen zijn werk te laten doen, zodat je niet meer hoeft te twijfelen aan de inzet en loyaliteit van je mensen of het gevoel te hebben er alleen voor te staan.

Dit is het probleem

Je mensen kunnen niet doen wat ze moeten doen omdat ze tegen knelpunten aanlopen in zaken als: communicatie, motivatie, samenwerking en vertrouwen. Deze dynamiek tussen hen is bepalend voor het reilen en zeilen in je organisatie. Het is de rem of het gaspedaal.

Die knelpunten zijn terug te herleiden naar de inrichting van je organisatie. Knelpunten betekenen dat bepaalde zaken nog niet 100% op orde zijn. Denk aan:

(Persoonlijk) leiderschap van (jou en je mensen)

Visie

Processen

Verantwoordelijkheden

Systemen

En dit is de oplossing

In mijn traject Team on target zetten we de medewerker centraal en halen we de knelpunten en de oorzaken naar boven. Waardoor je gericht aan de oplossing kunt werken.

Maar de één wil dit en de ander dat. Ik kan niet iedereen zijn zin geven.

Nee, iedereen zijn zin geven kan niet en dat moet je ook helemaal niet willen. Maar luisteren naar hun obstakels en knelpunten geeft je wel zeer waardevolle informatie over hoe je ze het best kunt faciliteren. Natuurlijk blijf jij in the lead en pik je vanuit jouw helicopterview de belangrijkste zaken eruit.

We hebben al veel tijd en overleg besteed aan deze onderdelen, moeten we hier nu toch opnieuw mee aan de slag?

Fantastisch dat je zorgvuldig te werk bent gegaan bij het inrichten van je bedrijf. Maar hoe goed jullie samen ook hebben nagedacht over processen, structuren en systemen, de praktijk blijkt altijd anders dan de theorie. Hoe logisch die theorie ook is. En wie kan je beter die cruciale praktische informatie geven dan je eigen medewerkers? Degenen die dagelijks werken met en in de structuren, processen en systemen?

Bovendien ontstaat er een soort bedrijfsblindheid. Dat geldt voor iedereen die 100% gecommit is aan wat ie doet, die met passie werkt aan het bereiken van zijn doelen. Net als jij. Door zo op te gaan in alles wat gedaan moet worden, kom je niet altijd toe aan even stilstaan en vanuit een aderlaarsvisie kijken naar je bedrijf en je mensen. Maar juist daarin zit de oplossing. En daar ga ik je bij helpen.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

We gaan eerst informatie uit de organisatie naar boven halen. Niet in een maandenlange analyse, maar eenvoudig, snel en concreet met behulp van de BusinessITScan®. Hierin kijk je kritisch naar je organisatie, processen en de digitale ondersteuning daarvan. Zowel business als IT worden beoordeeld door de mensen die jij zelf selecteert. Bovendien kunnen zij suggesties voor verbetering geven, waardoor je in korte tijd een schat aan informatie naar boven haalt.

De uitkomsten van de BusinessITScan® zijn de praatplaat op basis waarvan je prioriteiten kunt stellen in de ontwikkeling van je organisatie.

Vervolgens kijken we wat nodig is om de veranderingen in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. Waar het gaat over het (persoonlijk) leiderschap van jou en de sleutelfiguren in je organisatie zetten we de online tool Core Values Index™ (CVI) in. Hiermee brengen in kaart waar jullie persoonlijkheden botsen met wat jullie willen bereiken en wat jullie daar aan kunnen doen

De gesprekken zijn bij voorkeur live offline, maar online is mogelijk

Na afloop van dit traject:

Heb je helder welke knelpunten je medewerkers ervaren in het uitoefenen van hun taken.

Zie je op welke onderdelen van de organisatie je je mensen nog beter kunt faciliteren.

Weet je welke prioriteiten je hierin moet stellen o.b.v. actuele informatie uit de hele gelaagdheid van je organisatie

Weet je welke besluiten en acties jij en de sleutelfiguren in je organisatie te nemen hebben

Weet je wat nodig is om dat ook daadwerkelijk te doen, zodat jullie gezamenlijk dat ultieme doel gaan realiseren: je hebt je Team on target.

Gratis Whitepaper

`Laat je medewerkers niet de rem maar het gaspedaal zijn`

Gaat het najagen van je zakelijke doelen minder snel dat je wilt?   De menselijke dynamiek in je organisatie speelt hierin een doorslaggevende rol. In deze whitepaper lees je waardoor je mensen de rem of juist het gaspedaal zijn en welke invloed jij hier als leider op hebt.

Je ontvangt ook mijn wekelijkse leiderschapstips en -inzichten. Je kunt je simpel weer afmelden (maar natuurlijk hoop ik dat je blijft ).

Uiteraard behandel ik jouw gegevens vertrouwelijk. Ik verwijs je hiervoor naar de Privacy Policy.